Šiuolaikiniai ?mon??s ypa? vertina laik??. J? taip norisi valdyti! Kalbant apie gro??, laik?? da?niausiai siekiama atsukti atgal.  „RJ gro?io klinikoje“ suderinami iš pa?i?ros nesuderinami dalykai: naujausi? mokslo technologij? d??ka, po gro?io proced?r? laikas išties tarsi atsukamas atgal, rezultatu galima d?iaugtis ilgai, o pati proced?ra, atlikta geriausi? specialist? rankomis, u?trunka tiek, kiek b?tina norimam rezultatui pasiekt

Patikimumas, asmenin?? patirtis, meil?? šiai veiklos sri?iai ir sau, o tuo pa?iu, ir gro?? mylintiems klientams – „RJ gro?io klinikos“ esmin??s verslo DNR dalys.